• 8397
  • 89 مرتبه
  • 1401/10/13 06:53:07 ب.ظ

نرخ سزارین در ایران سه برابر استاندارد جهانی!

نرخ سزارین در ایران سه برابر استاندارد جهانی!

🔸🔹🔸

❌ نرخ سزارین در ایران سه برابر استاندارد جهانی!

پ ن:
🖍 شاید نتوان کل عوارض و خطرات سزارین را به راحتی بیان کرد،

💢 از جمله مهم ترین عوارض خونریزی شدید هنگام عمل کردن است که باعث می شود خون زیادی از زائو خارج شود .

〽️ همچنین خانم به نفخ و باد شدید مبتلا می شود و تا مدتی نمی تواند عزیزش را بغل کند و بردارد .

📍 علاوه بر ریسک عمل و آلودگی بیمارستانی و محرومیت از منافع زایمان طبیعی برای خودش و فرزندش .

📌 و شاید یکی از مهم ترین عوارض آن محدودیت در زایمان های بعدی است....

#سزارین

🌐 دفتر آیت الله تبریزیان