• 8443
  • 1401/10/18 12:30:32 ب.ظ
  • 75
واکسنهای کرونا و آنفلوانزا از ابتلا پیشگیری نمیکنند .

واکسنهای کرونا و آنفلوانزا از ابتلا پیشگیری نمیکنند .

👈بنابرین با تزریق واکسن (در صورت اثر داشتن) زنجیره ابتلا قطع و حتی تضعیف نمی‌شود، و تنها بهانه ی #واکسن_اجباری (قطع زنجیره ابتلا) از اساس باطل است  .

#نه_به_واکسن_اجباری

منبع  1

منبع 2