• 9745
  • 196 مرتبه
چاره غذای مسموم

چاره غذای مسموم

1402/07/25 06:19:05 ب.ظ

#مسمومیت
#خواندنی

⭕️ توجه: 

📍 به نظر می رسد این دعا برای همه غذاها لازم است، چون غذاهای امروزی با تراریخته و سموم و آفات و علف کش و کود شیمیایی مسموم شده است...

🌐 ادعیه طبی و درمانی

فایل های پیوست
دعای رفع مسمومیت
اخبار مرتبط