• 9747
  • 190 مرتبه
  • 1402/07/25 06:27:28 ب.ظ

هواپیمائی

هواپیمائی

📌 کرونا یک مَحَک برای ایمان و اعتقاد مردم بود و کسانی که قصد آزار رساندن به مردم داشتند را از کسانی که در پی آزار رساندن به مردم نبودند، جدا کرد.

〽️ محدودیت های کرونا از طرفی مردم را اذیت کرد، همچنین افراد مردم آزار و کسانی که روی مردم فشار می آوردند تا قوانین بی اساس کرونا را جاری کنند از طرف دیگر مردم را اذیت می کرد.

🖍 تمام شرکت های هواپیمائی که بر مسافرانی که ماسک نزدند فشار آوردند یا آن ها را از هواپیما پیاده کردند و پولشان را غاصبانه خوردند، باید از خدا طلب بخشش کنند و از مردم معذرت بخواهند.

❗️ تمام آن هایی که مردم را بخاطر محدودیت های کرونا تحت فشار قرار دادند و در حق آن ها جنایت مرتکب شدند، در درگاه خدا مسئولند.

⭕️ امروزه که تمام دنیا به اشتباهشان پی بردند و معلوم شد که تمام این محدودیت ها بیهوده بوده و تأثیری نداشته، متصدیان این محدودیت های کرونایی باید توبه بکنند خصوصا آن هایی که با خشونت با مردم رفتار کردند، البته توبه شان در صورتی قبول است که مردم را راضی کنند.

🔰 از خداوند تبارک و تعالی می خواهیم که تمام آن ها را به سزای کارشان برساند، خصوصا آن هایی که مردم را به عوارض واکسن دچار کردند، خودشان نیز به این عوارض مبتلا شوند تا درس عبرتی برای آیندگان باشد.

◀️ کسانی که واکسن ژنتیکی تزریق کردند ، برای رویارویی با عوارض آن آماده باشند.

🌐 دفتر آیت الله تبریزیان 
 

فایل های پیوست

اخبار مرتبط