• 8149
  • 62 مرتبه
  • 1401/08/28 02:39:06 ب.ظ

داروی ابن مسعود

داروی ابن مسعود

ترکیبات
 ترکیب مساوی از اسپند و آسیاب شده کندر نر (سفید)، میخک و شکر سفید.

نکته : اسفند سمی است و باید درسته قورت داده شود، درسته هم خارج شود و باید کمی کف مال کنند تا سم روی آن برود.
نکته: شکر سفید همان شکر قرمز است که دو بار شسته شده است نه شکر سفید مرسوم.

 ساعت و روش مصرف
 هر روز صبح و قبل از خواب حدود چهار گرم خورده شود.

خواص درمانی 
 افزایش حافظه و درمان آلزایمر
نکته: داروی توصیه شده جهت حفظ قرآن

کنترل ادرار (پروستات و ...)

تقویت کمر و افزایش قوای جنسی

تقویت قلب

درمان غلبه بلغم

درمان کمر درد و دیسک کمر